Course Data Structure

Mê cung số

Đây là một mê cung được tạo thành bởi những con số. Hãy xuất phát từ điểm tô màu đỏ ở đáy mê cung, đi theo các con số để tiến lên trước, tìm được đường để đến lối ra ở trên đỉnh của mê cung. Chỉ được xuyên qua những số chẵn.

5739391338113
5446466052964
7613991452979
7860703648848
9938769099387
7052780470527
3838571338761
5252546052786
3838383838993
5252525252705
7652907678769
7848047862780
5757575778575