Đề thi lập trình hướng đối tượng

Máy Lọc Nước

Thời gian 75 phút

Đề bài

1. Máy lọc ly tâm là một loại máy lọc nước hoạt động bằng xăng. Người ta thuê máy sử dụng với đơn giá thuê 50.000 đồng/h. Mỗi máy lọc ly tâm có công suất lọc (m3/h) và tốc độ hao xăng (lít/h) khác nhau nhưng không đổi trong suốt thời gian hoạt động (h) của máy. Đơn giá xăng là 20.000 đồng/lít

2. Máy lọc xúc tác là một loại máy lọc nước hoạt động bằng hóa chất. Người ta thuê máy với đơn giá thuê 80.000 đồng/h. Mỗi máy có công suất lọc (m3/h) khác nhau. Để lọc nước, ta cho một lượng hóa chất (g) vào từ đầu và sử dụng trong suốt thời gian sử dụng (h) của máy. Công suất lọc thực tế được tính theo hai trường hợp như sau:

3. Một cái ao chứa M mét khối (m3) nước. Để lọc nước trong ao, người ta thuê N máy lọc (vừa xúc tác vừa ly tâm) để sử dụng. Thông tin các loại máy lọc và các công thức tính như đã được mô tả ở các câu 1 và 2 bên trên.

Bảng tóm tắt thông tin các loại máy lọc:

Loại máyĐơn giá thuêCông suất lọcChi phí nhiên/vật liệu
Máy ly tâm50.000 đồng/hKhông đổiLượng xăng * 20.000
Máy xúc tác80.000 đồng/hThay đổi theo lượng hóa chất và thời gian sử dụng hóa chấtLượng hóa chất * 10.000

Yêu cầu

Xây dựng chương trình cho phép:

Ví dụ

Nhập vào 3 máy lọc

Loại máy Thời gian sử dụng (h) Nhiên/Vật liệu Công suất lọc (m3/h) Công suất thực (m3/h) Lượng nước lọc (m3) Chi phí thuê đồng Chi phí nhiên vật liệu (đồng) Chi phí sử dụng
Máy lọc ly tâm 10 3 (lít/h) 20 20 =20 * 10 = 200 =10 * 50.000 = 500.000 =10 * 3 * 20.000 = 600.000 1.100.000
Máy lọc xúc tác 8 200 g 15 =15 * (200 / 100) = 30 8 * 30 = 240 =8 * 80.000 = 640.000 =200 * 10.000 = 2.000.000 2.640.000
Máy lọc xúc tác 12 150 g 25 =25 * (150/100) / (12/10) = 31.25 =12 * 21.25 = 375 =12 * 80.000 = 960.000 =150 * 10.000 = 1.500.000 2.460.000
Tổng8152.100.0004.100.0006.200.000

Nộp bài

Lưu bài nén lại đặt tên có định dụng như sau HoVaTen.zip

Ví dụ lưu bài: NguyenPhanChiThanh.zip

Gửi bài qua email: refactortop@gmail.com