T-SQL Stored Procedured

Present Value

Giá Trị Hiện Tại và Dòng Tiền Nhiều Kỳ Xác định dự án một dự án đầu tư có dòng tiền sau đây. Nếu Lãi suất chiết khấu là 10 phần trăm, giá trị hiện tại của dòng tiền này là bao nhiêu? Giá trị hiện tại là bao nhiêu với mức lãi suất 10 phần trăm? 24 phần trăm?

NămDòng tiền
1$960
2$840
3$935
4$1.350

Net Present Value

Tính NPV Xác định NPV cho dự án sau với lãi suất chiết khấu 10 phần trăm

NămDòng tiền
0-$10.000
1$2.000
2$2.000
3$4.000
4$4.000
5$5.000

The Payback Period Method

Tính Thời gian thu hồi vốn Tìm thời gian thu hồi vốn của 3 dự án sau

NămABC
0-$100-$100-$100
1$20$50$50
2$30$30$30
3$50$20$20
4$60$60$60

The Discounted Payback Period Method

Tính Thời Gian Thu Hồi Vốn Có Chiết Khấu Tìm thời gian thu hồi vốn của dự án sau với lãi suất chiết khấu 10 phăm trăm

NămDòng tiền
0-$100
1$50
2$50
3$20

Định mức điện sinh hoạt

Viết chương trình nhập vào số KW điện, cho biết số tiền cần phải trả là nhiêu

BậcTừĐếnGiá bán điện (đồng/kwh)
10501.594
2511001.600
31012001.858
42013002.340
53014002.615
6401Trở lên2.271

Phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân liên hoàn

Tính giá xuất kho

NgàyNhâp xuấtSố lượng (kg)Đơn giá (đ/kg)
2018/01/01Tồn khoa NVL A3.0001.000
2018/01/03Nhập kho NVL A2.0001.100
2018/01/04Xuất kho NVL A4.000
2018/01/05Nhập kho NVL A3.0001.080
2018/01/06Xuất kho NVL A3.000